Wednesday, 16 March 2011

Hari Ketiga Kursus PBL

Sesi pertama pada hari ketiga, saya mendapati bahawa dalam melaksanakan PBL, segala aktiviti dalam menjayakan projek dilakukan oleh pelajar namun perlu adalah garis panduan yang jelas dari guru. Panduan yang jelas dan senang difahami penting supaya objektif projek dapat dicapai.

Hari ni juga saya belajar tentang 2 bentuk penilaian:

(1) Formative Assessment.
Penilaian yang dibuat sebelum atau semasa projek dijalankan oleh pelajar. Ia tak semestinya markah tertentu, cukup sekadar mengisi checklist.

(2) Summative Assessment.
Penilaian yang dibuat selepas projek dijalankan oleh pelajar. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi bagi mendapat markah tertentu. Penilaian dibuat dengan menggunakan rubric

No comments:

Post a Comment